Reklamační podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle Zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti HELTAKoop, spol. s r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.  Ke každému zboží je přikládána faktura nebo dodací list, které mohou sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce. Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami.

Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad či dodací list se sériovými čísly, je povinen ihned (nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží) informovat společnost HELTAKoop, spol. s r.o.. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu (u zásilek fyzickým osobám nepodnikatelům dnem vystavení dodacího listu, pokud si v objednávce nevyžádají zaslání daňového dokladu) nebo záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Prodávající se zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
  • poškození zboží neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího
  • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN
  • zboží bylo poškozeno živly

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

V případě neoprávněné reklamace zboží zákazníkem (nebude-li zjištěna udaná závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování zboží.  Neoprávněně reklamované zboží si zákazník může vyzvednout osobně nebo mu může být zboží zasláno na jeho náklady.

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

3. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy HELTAKoop, spol. s r.o.  Zákazník musí doručit poštou na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu:

HELTAKoop, spol. s r.o.,Běloveská 391, Náchod

K reklamovanému zboží musí být přiložena kopie záručního listu nebo daňového dokladu, popř. dodacího listu. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno a musí být zabaleno v originálním obalu.  Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy HELTAKoop, spol. s r.o..

4. DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Při převzetí zásilky je zákazník povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu +420 491 482 348. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu.  Skrytou vadu zásilky je zákazník povinen oznámit dopravci bez odkladu, nejpozději však do 72 hodin od převzetí zásilky a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude dodržena, má dopravce právo reklamaci zamítnout.

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

Aktuality
03.01.2011

ZDARMA hroty ke každému terči

Ke každému objednanému šipkovému terči obdržíte ZDARMA navíc 200 kusů značkových hrotů + 20 kusů hrotů "E-point".

03.01.2011

ZDARMA příslušenství kulečníku

Ke každému kulečníku je dodáváno zdarma kulečníkové příslušenství ve standartním provedení.

Anketa
Jaké hře dáváte přednost?
 
Kulečník 72.9%
 
Poker 10%
 
Napište nám

Nevíte si rady s výběrem? Rádi Vám pomůžeme.