Reklamace

Níže uvedené řádky Vám pomohou při případné reklamaci zboží zakoupeného na www.shop-heltakoop.cz.

Písemná reklamace

  1. Vytvořte písemný dokument (na počítači nebo čitelně napsaný rukou), který bude obsahovat: jméno, adresu, číslo telefonu, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a podrobné vyjádření, jak a kdy se závada projevuje.
  2. K reklamovanému zboží přiložte dokument popsaný v bodě 1, kopii faktury (daňového dokladu) a záruční list (pokud jste záruční list neobdrželi, pak přebírá funkci záručního listu faktura).
  3. Zásilku odešlete na naši adresu  -  HELTA koop s.r.o., Běloveská 391, 547 01  Náchod
  4. O dalším průběhu reklamace Vás budeme informovat telefonicky nebo emailem.

Důležitá upozornění

Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím/používáním zboží,              nebo jeho nevhodným skladováním.

Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl nebo že došlo k mechanickému poškození zboží.

V Náchodě 31.10.2019

Aktuality
01.01.2021

ZDARMA příslušenství kulečníku

Ke každému kulečníku je dodáváno zdarma kulečníkové příslušenství ve standartním provedení.

Anketa
Jaké hře dáváte přednost?
 
Kulečník 54.7%
 
Poker 21.8%
 
Napište nám

Nevíte si rady s výběrem? Rádi Vám pomůžeme.